SEO

Hướng dẫn tạo file robots.txt tối ưu cho Blogger

Nếu bạn là một webmaster chắc chắn khi xây dựng một website việc SEO là một việc khá quan trọng để xếp thứ hạng trang web của mình, trong đó thiết lập file robots.txt tùy chỉnh thực sự là cần thiết. Ở bài viết này chúng ta sẽ thảo luận về robots.txt…

Mr Black

Tìm hiểu thuộc tính Noreferrer / noopener / nofollow

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các thuộc tính noreferrer, noopener, nofollow là gì và chúng có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất SEO của bạn. Các thuộc tính noreferrer và noopener có ảnh hưởng đến các liên kết ngược hoặc liên kết đi của bạn v…

Mr Black
1
Load More
That is All