Facebook

Fix lỗi Facebook Business Suite "Đợi kết nối lại" trên iOS

Ứng dụng Trình quản lý trang Facebook mới đây được update lên phiên bản mới với thay đổi hoàn toàn và tên mới là Business Suite. Tuy nhiên mình thấy ứng dụng khá lag sau khi chat với khách hàng nó bị lỗi delay rất lâu mới gửi đi, khiến mình cảm thấy…

Mr Black
5
Load More
That is All