Software

FontLab 7.2.0.7649 macOS + Hướng dẫn cài đặt

FontLab là một trong những phần mềm nổi tiếng và mạnh mẽ nhất hiện nay để chỉnh sửa và tạo phông chữ chuyên nghiệp dành cho các nhà thiết kế kiểu chữ và những người đam mê phông chữ. Nó cho phép bạn tạo, mở, sửa, vẽ, kerning và xuất các phông chữ Op…

Mr Black
Load More
That is All